Op dit moment zijn we gesloten

Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws.

RT @lajornadaonline: La exposición "CoBrA: serpiente de mil cabezas", de 126 obras, que se exhibe en el @museoAmodernoMX, es el resultado d…

RT @amstelveen: Día de Muertos altaar Cobra Museum verkozen tot mooiste ter wereld: AMSTELVEEN – Het Mexicaanse ‘doden altaar’ dat nu te zi…

Kijk op deze site naar de actuele workshops.

Website

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Cobra Museum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

©Pictoright Amsterdam

Bezoekers van het Cobra Museum voor Moderne Kunst en van deze website worden erop gewezen dat er op alle tentoongestelde en afgebeelde kunstwerken auteursrecht berust. Voor het gebruik van afbeeldingen van kunstwerken van beeldend kunstenaars die aangesloten zijn bij een CISAC-organisatie is goedkeuring vereist van Pictoright.

Contact met Pictoright kan worden verkregen via email: info@pictoright.nl
www.pictoright.nl

cookie-statement

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”).

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. De Cookies die wij gebruiken zijn vimeo, addthis,  het gebruikte font (lettertype) heeft een cookie, wordpress en de analytics cookie van Google

E-mail:

De informatie verzonden in een e-mail van het Cobra Museumbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in een e-mail van het Cobra Museum ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Nieuwsbrieven.

Het Cobra Museum stuurt 1 x per maand een digitale nieuwsbrief. Deze wordt alleen verstuurd naar diegene die zich hier specifiek voor hebben aangemeld.

 

 

Het Cobra Museum staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Externe e-mail wordt door het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Website

The Cobra Museum of Modern Art Amstelveen makes every possible effort to ensure the reliability and completeness of all published information. However, inaccuracies can occur. Neither the Cobra Museum nor those involved in supplying information are liable for damages resulting from errors, problems caused by or inherent in the distribution of information over the Internet or technical failures.

©Pictoright Amsterdam

Visitors to the Cobra Museum of Modern Art and this website are reminded that the exhibited and depicted works are subject to copyright law. Permission is required from Pictoright to use images of works by visual artists affiliated with a CISAC organisation.

You can contact Pictoright by e-mail: info@pictoright.nl
www.pictoright.nl

E-mail:

The information sent in a Cobra Museum e-mail is intended solely for the addressee. Use of this information by parties other than the addressee is prohibited. If you receive an e-mail in error, you are requested not to use the content but to instead inform the sender by returning the e-mail and then deleting it. Any disclosure, copying, distribution and/or provision to third parties of the information received in Cobra Museum e-mails is prohibited.

The Cobra Museum is not liable for the proper transmission of the e-mail message sent or for the timely receipt thereof.

External mail is not used by the Cobra Museum of Modern Art Amstelveen for entering into commitments.

Schrijf u in voor de Cobra Museum nieuwsbrief