Gerrit Kouwenaar

-

Amsterdam 1923, Amsterdam 2014

Gerrit Kouwenaar werd op 9 augustus 1923 geboren te Amsterdam. Hij was actief als dichter, schrijver en tekenaar. Kouwenaar publiceerde in 1941 zijn eerste gedichten. Via Constant (1920-2005), die hij nog uit zijn academietijd kende, kwam hij samen met de jonge dichters Jan Elburg (1919-1992) en Lucebert (1924-1994) in 1948 in contact met de Nederlandse Experimentele Groep in Holland, die later opging in Cobra. Kouwenaar werkte enkele malen samen met Constant, zoals in het geval van de Cobra uitgave ‘Goede morgen Haan’ uit 1949 waarin tekst en tekening door elkaar heen zijn gemengd. Korte tijd was Kouwenaar redacteur van het tijdschrift Cobra en droeg bij met zijn lange gedicht ‘Verdediging der Vijftigers’ bij aan no. 4. Zijn tekst ‘Poëzie is Realiteit’, die in het tweede nummer van Reflex verscheen, kan wel beschouwd worden als de pendant van het ‘Manifest’ van Constant in het eerste nummer. Volgens Kouwenaar voelden de dichters zich “een soort franje van Cobra” want organisatorisch hadden zij niets in de melk te brokkelen. Tijdens de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 1949 verliet hij de beweging. Na Cobra maakte Kouwenaar enkele boeken en catalogi in samenwerking met beeldend kunstenaars. Van 1950 tot 1951 werkte hij mee aan het tijdschrift ‘Braak’. Zijn werk werd opgenomen in de bundel ‘Atonaal’ uit 1951 en in 1952 verleende hij zijn medewerking aan het literaire tijdschrift Podium. In 1955 gaf hij de bundel ‘Vijf 5tigers’ uit. Kouwenaar schreef diverse dichtbundels.

Schrijf u in voor de Cobra Museum nieuwsbrief