Tentoonstellingen
Overzicht

CARL-HENNING PEDERSEN
WERKEN OP PAPIER 1939 – 1951

25.03 - 05.06.2006

De Deense CoBrA kunstenaar Carl-Henning Pedersen (Kopenhagen, 1913) exposeert in het Cobra Museum ruim vijftig vroege werken op papier en enkele schilderijen uit de CoBrA periode.

Vooral met zijn vroege fantasievolle en kleurrijke tekeningen verwierf Carl-Henning Pedersen grote bekendheid, en leverde hij een vernieuwende bijdrage aan de moderne kunst. Zijn tekenwerk maakte ook veel indruk op zijn CoBrA vrienden. Met name Karel Appel, Constant en Corneille lieten zich aan het begin van hun kunstenaarscarrière door Pedersens fabuleuze fantasiewereld op papier inspireren.

Pedersen creëerde op papier een bonte wonderlijke fabelwereld die bevolkt wordt door reusachtige vogels, gouden schepen, schitterende sterrenhemels, paarden; wezens van allerlei vorm en aard. Dit alles getekend en geschilderd met oliekrijt, aquarel, gouache, pen en inkt. Niet voor niets wordt Carl-Henning Pedersen in eigen land wel gezien als de Hans Christian Andersen van de Deense schilderwereld! Kinderen en volwassenen zullen veel plezier beleven aan Pedersens vrolijke tekeningen.

Het is uniek dat in ons land zoveel vroege werken van deze in Denemarken zeer beroemde kunstenaar te zien zijn. De werken zijn in bruikleen afgestaan door het Carl-Henning Pedersen en Else Altfelt Museum uit Herning (Jutland).

Magazine verkrijgbaar.

CARL-HENNING PEDERSEN
WORKS ON PAPER: 1939 – 1951

25.03 – 05.06.2006

The Danish CoBrA artist Carl-Henning Pedersen (Copenhagen, 1913) is exhibiting some 50 early works on paper in the Cobra Museum as well as a limited number of paintings from the CoBrA period.

Pedersen achieved wide acclaim especially for his early imaginative and colourful drawings and made an innovative contribution to modern art. His drawings also left a big impression on his CoBrA friends: Karel Appel, Constant and Corneille were all inspired in their early artistic careers by Pedersen’s marvellous fantasy world on paper.

The artist created a colourful, strange fairytale world on paper, populated by giant birds, golden ships, amazing starry skies, horses and creatures of every conceivable form and type. These were all drawn and painted with oil pastels, watercolour, gouache, pen and ink. Small wonder that in his own country Pedersen was seen as the Hans Christian Andersen of the Danish painting world. Both children and adults will gain much pleasure from Pedersen’s cheerful and lively drawings.

The exhibition represents a unique opportunity to see so many early works of an artist, extremely famous in Denmark, in this country. The works are on loan from the Carl-Henning Pedersen and Else Altfelt Museum in Herning (Jutland).

Magazine available.