Missie en visie van het Cobra Museum voor Moderne Kunst

Cobra veroorzaakte in Nederland in 1948 een revolutie; een doorbraak in de moderne kunst die tot op de dag van vandaag doorwerkt in kunstopvattingen en kunstuitingen.
Het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen maakt het erfgoed van de internationale Cobrabeweging zichtbaar en houdt het gedachtegoed van de kunstenaars van de beweging levend.

Het museum beoogt hét expertisecentrum te zijn op dit gebied. Dé plek waar in de geest van Cobra, experiment en expressie in de kunst worden benadrukt. Het museum bezit een kernachtige Cobraverzameling, met kunstwerken en documentair materiaal, waarmee diverse presentaties worden gemaakt en die continu wordt uitgebreidt.

Ook worden aan Cobra gerelateerde exposities samengesteld, bijvoorbeeld van individuele Cobraleden, van tijdgenoten en van aanverwante stromingen. De tentoonstellingen worden aangevuld met een palet aan culturele en educatieve activiteiten waarmee het inzicht in de kunsthistorische en maatschappelijke betekenis van de kunstbeweging wordt verbreed.

Via Cobra Global en veel internationale samenwerkingen zorgt het Cobra Museum voor Moderne Kunst dat het gedachtegoed van de Cobra beweging ook internationaal ontsloten wordt. Dankzij deze inspanningen vonden er afgelopen jaren Cobra tentoonstellingen plaats in Vereinigde Staten, Brazilië, Abu Dhabi, Slowakije, Italië, Turkije, Spanje, Oman en vele andere landen. Voor de nabije toekomst staan tentoonstellingen gepland in onder meer Australië, Zuid-Korea en India.

De Cobrabeweging staat voor creatieve vrijheid en experiment, gedrevenheid en vitaliteit en maatschappelijk engagement. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst ziet het als een evenwichtige taak hedendaagse kunst te tonen waarin die kernwaarden en de geest van Cobra zijn te herkennen.

In het Cobra Museum voor Moderne Kunst gaan de kunst van Cobra, moderne en hedendaagse kunst hand in hand.

De jaarrekeningen van het Cobra Museum kunt u hier downloaden. Wilt u meer weten neem dan contact op met

header