Constant. Ruimte + Kleur
Van Cobra naar New Babylon

Vanaf 28 mei t/m 25 september 2016

  • Constant. Ruimte + Kleur toont de experimentele weg die Constant aflegt in de jaren vijftig tussen zijn Cobra periode en het project New Babylon
  • Omvangrijke architecturale reconstructies van samenwerkingen met o.a. Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck
  • Tentoonstellingsontwerp door Ben van Berkel (UNStudio)

Het weekend van 28/29 mei 2016 staat in het teken van de opening van twee omvangrijke Constant tentoonstellingen in Nederland. In het Cobra Museum voor Moderne Kunst te Amstelveen is Constant. Ruimte + Kleur te zien, terwijl het Gemeentemuseum Den Haag Constant - New Babylon toont.

Van Cobra naar New Babylon
Begin jaren vijftig zoekt Constant naar nieuwe wegen waarlangs kunst een bijdrage kan leveren aan de (weder)opbouw van de samenleving. Als ideaal zag hij een kunst voor zich die ‘lyrisch in haar middelen en tegelijk sociaal van aard’ is (1956). In deze tijd vond een radicale verandering in Constants werk plaats. De weg die hij van Cobra naar New Babylon aflegde was cruciaal in zijn ontwikkeling als beeldend kunstenaar. Niet eerder vormde deze ontwikkeling het hoofdonderwerp van een museale presentatie. In Constant. Ruimte + Kleur in het Cobra Museum voor Moderne Kunst staat deze experimentele periode centraal. De tentoonstelling is samengesteld door Ludo van Halem (conservator 20ste eeuwse kunst van het Rijksmuseum), Trudy van der Horst (bestuurslid en hoofd onderzoek Fondation Constant) en Katja Weitering (artistiek directeur Cobra Museum).

Ben van Berkel
De tentoonstelling is ontworpen door het wereldberoemde architectenbureau UNStudio van Ben van Berkel, een groot bewonderaar van Constants werk en gedachtegoed. Het ontwerp voor de tentoonstelling biedt bezoekers een labyrintische ervaring waarbij verrassende ruimtes, zichtlijnen en onverwachte verbanden bijdragen aan een eigentijdse interpretatie van het werk van Constant.

Samenwerking met Gerrit Rietveld, Aldo van Eyck, Hy Hirsch e.v.a.
Constant verkende in de jaren vijftig nieuwe werkterreinen en media en poogde ook zijn positie als kunstenaar te herdefiniëren door allianties met telkens andere kunstenaars en ontwerpers aan te gaan in binnen- en buitenland. Artistieke opvattingen worden uitgewisseld, inzichten gedeeld en wederzijdse invloeden verwerkt. Dit is goed zichtbaar in de tentoonstelling Constant. Ruimte + Kleur. Te zien zijn onder meer een samenwerking met Gerrit Rietveld aan een modelinterieur tentoongesteld op de manifestatie ‘Kleurharmonie in uw woning’ in de Bijenkorf in 1954. Samen met Aldo van Eyck werkte Constant aan ‘een ruimte in kleur’ (ook bekend als ‘ruimte begrensd door kleur’) ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Mens en Huis’ in het Stedelijk Museum Amsterdam in 1952. Beide invloedrijke projecten worden voor de tentoonstelling gereconstrueerd zodat bezoekers rechtstreeks de principes van Constant, Van Eyck en Rietveld uit de jaren vijftig fysiek kunnen ervaren.

Constant in twee omvangrijke tentoonstellingen
Deze zomer staat de beeldend kunstenaar en visionair Constant volop in de belangstelling met twee tentoonstellingen die het Gemeentemuseum Den Haag en het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen in nauwe samenwerking met de Fondation Constant hebben georganiseerd. De laatste jaren heeft het werk van Constant een enorme internationale opleving gekend met onlangs een grote tentoonstelling over New Babylon in het Reina Sofía in Madrid en een solopresentatie op Art Basel 2015. Het Gemeentemuseum en het Cobra Museum werken daarom samen om het Nederlands publiek zijn werk te laten herontdekken met twee omvangrijke tentoonstellingen die tegelijkertijd openen en verschillende aspecten van deze kunstenaar benadrukken. In het Gemeentemuseum staat New Babylon centraal, terwijl in het Cobra Museum de weg naar New Babylon centraal staat.

Bij de musea krijgt u een kortingsbon voor de andere tentoonstelling

 
top

COBRA OPEN COLLECTION PROGRAMME DOOR BANK&RAU

Maart 2015

Het Deense kunstenaarsduo Bank&Rau uit Kopenhagen is door het Cobra Museum uitgenodigd om een eigentijdse collectiepresentatie te maken vanuit hun eigen unieke visie. De collectie van het museum, de verhalen die erbij horen en de geschiedenis van de Cobra beweging met bijbehorende archiefstukken zijn de bouwstenen waarmee Bank&Rau konden werken. Dat hebben ze aangevuld met eigen werk, geïnspireerd op de collectie en dit vormt samen een nieuwe totaalinstallatie waarmee zij de bezoekers het verhaal van Cobra vertellen op een volstrekt unieke wijze.

Een overkoepelend gegeven in de praktijk van Bank&Rau (Lone Bank & Tanja Rau) is handwerk en folkloristische elementen. Door middel van het opzij schuiven van traditie en alles dat wij als vanzelfsprekend ervaren (in een museum), poogt Bank&Rau de traditionele presentatie opnieuw vorm te geven.

Het Open Collection programma van het Cobra Museum is een onderzoek in praktijk waarbij hedendaagse makers worden uitgenodigd de collectie van het museum te openen en en van nieuwe impulsen te voorzien. Het Open Collectie programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Het Danish Arts Council, SVFK (Danish Art Workshop) en SKF (Danish Art Foundation) ondersteunen de presentatie van Bank&Rau.

 

CoBrA collectie

Te zien vanaf 17 maart

• Samenwerkingen
• Nieuwe aanwinsten

Het Cobra Museum toont haar eigen collectie steeds in vernieuwde opstellingen om daarmee de reikwijdte van de internationale Cobra beweging te benadrukken èn de dynamiek tussen de verschillende groepsleden. In deze collectiepresentatie is er bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen dichters en schilders van de beweging. De relatie tussen tekst en beeld speelde vanaf de oprichting van Cobra een belangrijke rol.

Drie onderdelen vormen een primeur: een recente schenking van kunst van de toonaangevende Deense CoBrA kunstenaar Carl-Henning Pedersen, een schenking van de Schotse CoBrA kunstenaar Stephen Gilbert en een nieuwe langdurige bruikleen van het Nederlandse CoBrA-lid Jan Nieuwenhuijs.

header