Douliana van Derk Thijs opent op 26 juni

Thijs was in Douliana (Kreta) na een wandeling door de natuur bij toeval getuige van het religieuze gezang van een oudere vrouw bij een eeuwenoude kapel, een ervaring die hij omschrijft als “tegelijk mythisch en heel reëel.”

In de collectiepresentatie vinden wisselende presentaties plaats waarin werken uit de collectie in combinatie met hedendaagse kunst worden getoond. Derk Thijs (1977) heeft in dit kader één van de tentoonstellingszalen getransformeerd. Er zijn zowel werken uit de collectie, waaronder dat van Asger Jorn, als werken van zijn eigen hand te zien. Het is geen toeval dat Thijs ook werk selecteerde van Wim de Haan en Piet Ouborg, kunstenaars die - net als hijzelf - gefascineerd waren door het ondoorgrondelijke mysterie waarop de wereld berust.

 

Übermaler
Arnulf Rainer in het Cobra Museum

‘Lovende kritieken in de landelijke kranten en op televisie’
Verlengd tot 27 september 2015!

Samenstelling Rudi Fuchs en Maarten Bertheux

Het Cobra Museum toont werk van de legendarische kunstenaar Arnulf Rainer. In de tentoonstelling ligt de nadruk op het werk dat de laatste vijftien jaar is gemaakt en dat nauwelijks in Nederland is getoond.

Arnulf Rainer (1929) heeft samen met kunstenaars zoals Jean Dubuffet, Antoni Tàpies, Asger Jorn en Karel Appel de Europese kunst in de tweede helft van de vorige eeuw nieuwe impulsen gegeven. Hij is in Oostenrijk een van de eerste informele schilders die later vooral bekend is geworden met zijn de 'Übermalungen' (overschilderen van van foto's en grafiek), Hand -und Fingermalerei' en op performatieve acties geënte schilderkunst.

Voorafgaand aan de beschildering van een foto, manipuleert hij de foto door het met gekleurd licht op bepaalde plekken te belichten of door specifieke uitsneden van het beeld te kiezen. Hiervan worden opnieuw foto-opnames gemaakt en dan begint het proces van het aanbrengen van verflagen. Het resulteert in kleurrijke werken die een zacht, fluweelachtig karakter krijgen. De fotografische beelden die als basis dienen voor de overschilderingen kunnen portretten, naakten, (kunst)historische prenten of landschappelijke voorstellingen zijn.

Er zullen zo’n 140 doeken van Arnulf Rainer te bewonderen zijn. Om de relatie met het eerdere werk duidelijk te maken zal vroeg werk van Rainer in de tentoonstelling samen met de latere werken worden getoond.

Wilt u meer weten over activiteiten rondom deze tentoonstelling, hou dan onze activiteiten pagina en facebook pagina in de gaten.

 
top

COBRA OPEN COLLECTION PROGRAMME DOOR BANK&RAU

Maart 2015

Het Deense kunstenaarsduo Bank&Rau uit Kopenhagen is door het Cobra Museum uitgenodigd om een eigentijdse collectiepresentatie te maken vanuit hun eigen unieke visie. De collectie van het museum, de verhalen die erbij horen en de geschiedenis van de Cobra beweging met bijbehorende archiefstukken zijn de bouwstenen waarmee Bank&Rau konden werken. Dat hebben ze aangevuld met eigen werk, geïnspireerd op de collectie en dit vormt samen een nieuwe totaalinstallatie waarmee zij de bezoekers het verhaal van Cobra vertellen op een volstrekt unieke wijze.

Een overkoepelend gegeven in de praktijk van Bank&Rau (Lone Bank & Tanja Rau) is handwerk en folkloristische elementen. Door middel van het opzij schuiven van traditie en alles dat wij als vanzelfsprekend ervaren (in een museum), poogt Bank&Rau de traditionele presentatie opnieuw vorm te geven.

Het Open Collection programma van het Cobra Museum is een onderzoek in praktijk waarbij hedendaagse makers worden uitgenodigd de collectie van het museum te openen en en van nieuwe impulsen te voorzien. Het Open Collectie programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Het Danish Arts Council, SVFK (Danish Art Workshop) en SKF (Danish Art Foundation) ondersteunen de presentatie van Bank&Rau.

 
Karel Appel Karel Appel, Vrouwen, kinderen, dieren 1951

DE NIEUWE COBRA COLLECTIE PRESENTATIE

Het Cobra Museum voor moderne kunst presenteert een geheel nieuwe collectie presentatie. Naast vele topwerken uit de collectie zijn er diverse documentaire film’s te zien. In deze presentatie wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van Cobra in Denemarken, België en Nederland en de ontwikkelingen van de Cobra kunstenaars na de CoBrA beweging. Er wordt ook een thematische verdieping getoond waarbij er ook ruimte is voor hedendaagse kunst. Tot de zomer is het thema over de verschillende manieren waarop mythen, verhalen en sprookjes een rol speelde bij Cobra kunstenaars. De Nederlandse kunstenares Margo Onnes toont binnen dit thema de korte film ‘Golden Goose’ uit 2012.

 
 

MARGO ONNES
GOLDEN GOOSE

08-02-2015 - 21-06-2015

Binnen de volledige nieuwe collectie presentatie van het Cobra Museum is plek voor hedendaagse kunst die een duidelijke referentie heeft naar de thema’s van de CoBrA beweging. De film Golden Goose van Margot Onnes (1983) is gebaseerd op een oude volksvertelling en past in de thematiek van fabels en sprookjes die bij de CoBrA kunstenaars altijd een belangrijk onderdeel zijn geweest. Weinig sagefiguren keren daarbij al zo lang terug in sprookjes en verhalen als de gouden gans. In de fabels van Aesopus (6e eeuw voor Christus) legt de gans gouden eieren en vindt de dood door de hebzucht van haar eigenaar. Deense sagen handelen over een prinses die door een toverspreuk is veranderd in een gouden gans en elke nacht ronddwaalt op zee tussen de vissersboten. De bekendste gouden gans is die van de gebroeders Grimm waar een boerenzoon een gouden gans krijgt waaraan eenieder die zijn pad kruist, vast blijft kleven.

In Golden Goose van Margo Onnes dwalen personages uit die oude volksvertellingen door een verlaten sprookjesdecor. De korte film Golden Goose (2012 duur film: 14’48 min.) van kunstenaar Margo Onnes toont afwisselende ruimtes waarin echo’s van vervlogen verhalen weerklinken. De vertellers lijken het spoor echter bijster. Allen zijn geobsedeerd door het vinden van het object van hun verlangen: de gouden gans. Golden Goose is opgenomen in het opvallende gebouw De Eekenhof in de Enschedese wijk Roombeek.

Margo Onnes (1983) studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. In haar films en grootschalige video-installaties onderzoekt ze structuren van ‘storytelling’. Onnes woont en werkt in Rotterdam.

Tekst en Regie: Margo Onnes
Met: Elisa King, Gregor-Jan Nottrot, Gerda Havertong, Andre Heuvelman, Saki Matsuura, Jan Braem en Wigbolt Kruijver
Director of Photography: Nanko Goeting. Geluidsontwerp: Henk-Jelle de Groot. Muziek: Andre Heuvelman

Armando. Der Bogen

27.06.15 - 30.08.15

Voor de 85-jarige Armando geldt er maar één levenswet; als hij maar kan schilderen en beeldhouwen. Der Bogen is het grootste beeld dat Armando ooit heeft vervaardigd voor de publieke ruimte. Het is een sculptuur van maar liefst 10 meter lang en vijf meter hoog. De boog fungeert op het Stadshartplein in Amstelveen als een poort, een doorgang naar een andere wereld en een andere tijd. Tegelijkertijd is Der Bogen verankerd in het heden. Het beeld verbindt het plein met zijn omgeving en de vele gebruikers en bezoekers.

Dankzij het scherpe en tevens gevoelige oog van fotograaf Paul van Riel is de totstandkoming van Der Bogen op bijzondere wijze gedocumenteerd. In deze presentatie worden meer dan 30 documentaire foto’s getoond van Paul van Riel en 7 foto’s die hij heeft gemaakt vanuit zijn persoonlijke en artistieke visie. Verder zijn er acht particuliere bruikleengevers die bronzen sculpturen hebben uitgeleend uit de periode 1995 - 2013 en 6 gouaches op papier uit 2011. Daarnaast toont het Cobra Museum een filmfragment over Armando en werk uit de eigen collectie, waaronder het schilderij Gestrüpp, geschonken door Armando in 2012.

 
header