Nieuws: Jennifer Tee wint 6e editie
Cobra Kunstprijs Amstelveen

Jennifer Tee links: Heart Ferment, urn van keramiek gevuld met crystallen en specerijen, 2014
Rechts: Star-Crossed, Witte de With, Shanghai expo, China, 2010

  • Affiniteit met de nalatenschap van Cobra op het gebied van interesse in volkscultuur, het multiculturele karakter, de experimentele werkwijze en nadruk op de materialiteit maken Tee een passende winnaar
  • Prijs omvat geldbedrag, solotentoonstelling en publicatie

Jennifer Tee (1973) is de winnaar van de 6e editie van de Cobra Kunstprijs Amstelveen. Met de Cobra Kunstprijs Amstelveen vraagt het Cobra Museum voor Moderne Kunst en de gemeente Amstelveen aandacht voor de waarden van de Cobra beweging in relatie tot de hedendaagse kunstpraktijk. Die waarden zijn experimenteel, geëngageerd en interdisciplinair. De jury onder leiding van Saskia van Kampen verbonden aan Museum Boijmans Van Beuningen zegt daarover:
“Jennifer Tee toont zich al jaren een uniek multi-talent, dat zich met schijnbaar even groot gemak stort op het maken van een diepzinnige choreografie als een omvangrijke hangsculptuur. Opvallend daarbij is dat hoe coherent en gelaagd haar werk ook is, het toch toegankelijk blijft voor een breed publiek. De jury was dan ook unaniem in haar oordeel om multidisciplinair kunstenaar Jennifer Tee de Cobraprijs Amstelveen 2015 toe te kennen.”

Jennifer Tee krijgt een prijs bestaande uit een geldbedrag van €10.000, een solotentoonstelling in het Cobra Museum en een publicatie. De tentoonstelling zal eind 2015 plaatsvinden.

top

Metahaven, het ontwerpcollectief opgericht door Vinca Kruk en Daniel van der Velden heeft de 5e editie van de Cobra Kunstprijs gewonnen. Voor het eerst koos de jury voor een ontwerpcollectief; Xander Karskens, voorzitter van de jury zegt daarover; “Metahaven is bij uitstek een voorbeeld van ontwerppraktijk waarin, in de geest van CoBrA, de grenzen van disciplines worden geslecht, kruisbestuivingen worden nagestreefd en het kunstenaarschap vanuit utopische overwegingen kritisch wordt ingezet in de samenleving”.
Metahaven kwam de laatste jaren in het nieuws door onder andere een samenwerking met WikiLeaks en Julian Assange. Metahaven is geïnteresseerd in de machtsstructuren die verborgen liggen achter de schijnbaar overzichtelijke vormgeving van onze digitale omgeving. Van der Velden en Kruk zijn daarin net zo goed onderzoeker en theoreticus als grafisch ontwerper. In hun projecten is er geen onderscheid meer te maken tussen deze verschillende bezigheden.

top

Nathaniel Mellors creëert absurdistische scripts, psychedelisch theater, film, video, performance, collages en beeldhouwkunst waarin de grens tussen betekenis en onbegrijpelijkheid getest wordt. Een terugkerend thema in zijn veelzijdige werk is de complexe relatie tussen taal en macht, die hij onderbrengt in vertellingen die een hang naar satire en het groteske verraden. Naast zijn beeldende werk speelt Mellors ook nog basgitaar in de groep Advanced Sportswear en is hij medeoprichter van Junior Aspirin Records.

De prijs is aan Mellors toegekend vanwege zijn volstrekt eigenzinnige beeldwereld en de krachtige impact die zijn werk maakt op de toeschouwer. Zijn inventieve kruisbestuivingen tussen beeldende kunst, muziek, theater en tekst passen uitstekend in de geest van het multidisciplinaire engagement van de Cobrakunstenaars.

In 2011 bestond de jury uit Dominic van den Boogerd (directeur De Ateliers, Amsterdam), Xander Karskens (conservator De Hallen, Haarlem), Saskia van Kampen (conservator Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam) en Katja Weitering (artistiek directeur Cobra Museum voor Moderne Kunst).

top

Gijs Frieling (1966) heeft zich in de afgelopen jaren een volstrekt eigen positie in de schilderkunst verworven. Geïnspireerd op zulke uiteenlopende bronnen als volkskunst uit Hindeloopen en het werk van Donald Judd maakt hij niet alleen kleine schilderijen op doek, maar ook grootschalige muurschilderingen, vaak in samenwerking met een team van assistenten. Deze collectieve werkwijze is een belangrijk onderdeel van Frielings benadering van de schilderkunst.

Sommigen herkennen in het werk van Gijs Frieling een restauratieve agenda. Anderen zien het juist als een voorbode van nieuwe ontwikkelingen, waarbij communiteit en spiritualiteit sleutelbegrippen zijn. Hoe men het werk van Frieling ook benadert, met zijn geprononceerde reflecties op kunst en kunstenaarschap nodigt de schilder uit tot discussie: over de functie van de kunstenaar in de hedendaagse samenleving, over de waarde van traditie en vernieuwing, over iconografie en universele beeldtaal, over expressie en aspiratie - kwesties die hij niet alleen aankaart als schilder, maar ook als directeur en programmeur van het kunstenaarsinitiatief W139 in Amsterdam.

De jury was geboeid door de sensuele schoonheid van Gijs Frielings werk en geprikkeld door de ongebruikelijke kunstopvattingen die eraan ten grondslag liggen. Zoals de schilders van Cobra zich keerden tegen de heersende mores in de kunst, zo is Gijs Frieling op zijn eigen manier een uitzonderlijk kunstenaar die tegen de stroom in roeit.

De jury voor deze editie bestond uit:
Dominic van den Boogerd (directeur De Ateliers), voorzitter
Hedwig Fijen (directeur Manifesta)
Xander Karskens (conservator De Hallen)

top

Johannes Schwartz maakt foto’s, maar beperkt zich niet tot de mores van de fotografie. Hij werkt samen met grafische vormgevers en architecten en presenteert zijn werk steeds opnieuw in een verrassende vorm.
Schwartz’ kunstenaarscarri√®re neemt in 1998 een vlucht met de foto’s van in- en exterieurs van kinderhutten, gevolgd door foto’s van interieurs toebehorend aan blinden, behandelkamers van psychiaters en opnamen van jagershutten (2002). In deze en latere reeksen werkt hij volgens een vast stramien: het onderwerp wordt bepaald en daarna uitgediept. Hoewel de interieurfoto’s registraties zijn van een aangetroffen situatie, ogen ze als nauwkeurig geënsceneerde constructivistische opstellingen. De serie ‘Blindenzimmer’ toont foto’s van kamers die bewoond worden door blinden. Schwartz heeft de woonkamers weergegeven alsof hij er met de camera op de tast is rondgegaan. ‘Rembrandt’ (2005) toont de lege plek op de muur van de weggehaalde ‘Nachtwacht’, een soort van random schildering met een leeg gat dat uitzicht lijkt te geven op een abstract oneindig uitspansel.

Johannes Schwartz speelt met de conventies van verschijnen en verdwijnen en hun narratieve dimensie. Fotografie als middel voor het weergeven van verschillende mogelijke realiteiten. Voor het Cobra Museum ontwikkelde Johannes Schwartz een wandinstallatie die het tentoonstellen en zien van kunst als thema heeft.

Publicatie: Ter gelegenheid van de expositie verscheen een publicatie uit de ‘High series’ van de hand van de kunstenaar, in samenwerking met vormgeverscollectief Experimental Jetset.

top

De kunstenaar Joost Conijn (1971) is de eerste winnaar van de Cobra Kunstprijs Amstelveen. Deze belangrijke prijs op het gebied van beeldende kunst wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een in Nederland woonachtige beeldend kunstenaar die vernieuwend werkt en het experiment zoekt.

Het vertrekpunt voor het werk van Joost Conijn is een fascinatie voor andere werelden. Het reizen en een hang naar avontuur zitten hem in het bloed. Elke reis is een aaneenschakeling van onvoorziene gebeurtenissen. Door middel van zelfgebouwde voertuigen legt de kunstenaar contact met lokale mensen onderweg. Zijn wederwaardigheden legt hij vast op video.

top

De Cobra Kunstprijs Amstelveen

Met de Cobra Kunstprijs Amstelveen zorgt het Cobra Museum voor Moderne Kunst dat er aandacht is voor de waarden van de Cobra beweging en hoe die een rol spelen in de hedendaagse kunstpraktijk. De prijs die sinds 2005 bestaat wordt in samenwerking met de gemeente Amstelveen georganiseerd en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die vernieuwend werk maakt dat getuigt van engagement in de geest van de Cobra beweging. Eerdere winnaars waren Joost Conijn (2005), Johannes Schwartz (2007), Gijs Frieling (2009), Nathaniel Mellors in 2011 EN Metahaven in 2013 de prijs gewonnen met een waarde van €10.000 plus een tentoonstelling en een uitgave.

De jury in 2015 bestaat uit: Saskia van Kampen (conservator Museum Boijmans Van Beuningen, voorzitter) Domeniek Ruyters (hoofdredacteur MetropolisM), Roos Gortzak ((De Vleeshal Middelburg), en Katja Weitering (artistiek directeur Cobra Museum).

Het bestuur van de stichting Cobra Kunstprijs bestaat uit: verzamelaar Marieke Sanders-ten Holte , architect Mels Crouwel, juridisch en financieel adviseur Eelco Dijk en zakelijk directeur van het Cobra Museum Els Ottenhof

header