Op dit moment zijn we gesloten

Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws.

Today is #museumselfieday @cobramuseum Installing the exhibition Eugène Brands: From Studio to Universe pic.twitter.com/gRR9MTvrgb

Enthousiaste bespreking van The Aalto Natives door @kunstmeisjes: 'de scherpe maatschappijkritiek [...] verpakt in… twitter.com/i/web/status/9…

Kijk op deze site naar de actuele workshops.

CBF

Conform normen 6.2.1 6.2.2 uit de voorschriften van het CBF delen we graag de volgende informatie. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het directie secretariaat via info@cobra-museum.nl

a)      Statuten

Link naar de statuten van  Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst.

b)      Bestuurssamenstelling

De heer H. Siblesz, voorzitter

De heer S. Brunner, penningmeester

De heer J. Deiters, bestuurslid

Mevrouw T. Freeke, bestuurslid

Mevrouw L. Boza, bestuurslid

De heer M. Moolhuizen, secretaris

Mevrouw J. van Kranendonk, bestuurslid

c)      Beloningsbeleid

De functie van de bestuursleden is onbezoldigd.

De bezoldiging aan de directie is in redelijke verhouding tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. De bezoldiging is opgenomen in de jaarrekening.

d)      En e) En f)  Financiering en Fondsenwerving

Cobra Museum werft jaarlijks een uitgebalanceerde mix van private en publieke financiering. Streven is een substantieel hoog percentage eigen inkomsten.

g)    Verhouding tussen bestedingen aan de doelstelling, werving baten en beheer

Voor een nadere specificatie zie de jaarrekening.

h)    Reserves en fondsen

Voor een nadere specificatie zie de jaarrekening.

i)        Meerjarenbeleidsplan

Het Cobra Museum werkt momenteel aan een actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan en zal deze vervolgens op deze website publiceren.

j.     Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening);

Voor een nadere specificatie zie de jaarrekening via deze link.

k)   Het actuele beleggingsbeleid

    Het Cobra Museum belegt niet.

l.     Een overzicht van gedragscodes en richtlijnen die de organisatie onderschrijft, waaronder die op het gebied van fondsenwerving;

Cobra Museum volgt de richtlijnen van en voldoet zvm aan de voorwaarden van het CBF en voor de ANBI status

m) Klachtenprocedure

Klachten worden telefonisch en persoonlijk door de receptie in ontvangst genomen en behandeld door het directiesecretariaat.

Schrijf u in voor de Cobra Museum nieuwsbrief