Verwacht 08 Oct 2017 - 07 Jan 2018

Le Corbusier’s vierde dimensie

Le Corbusier’s vierde dimensie toont de vrije beeldende praktijk met tekeningen, schilderijen, wandtapijten en objecten van deze wereldberoemde architect. De Deense kunstenaar Jakob Kolding maakt een ingreep in de tentoonstelling en bemiddeld tussen Le Corbusier, CoBrA en publiek. De tentoonstelling is te zien vanaf 8 oktober 2017.

.

De tentoonstelling ‘Le Corbusier’s vierde dimensie’ toont de beeldende praktijk van de wereldberoemde architect Le Corbusier. In de tentoonstelling zijn tekeningen, schilderijen, sculpturen en wandtapijten te zien. Sommige werken zijn nooit eerder tentoongesteld. De titel is gebaseerd op een uitspraak van Le Corbusier waarin hij zijn artistieke proces vergelijkt met het betreden van een ‘miraculeuze vierde dimensie’. De titel wijst bovendien voorbíj het gevestigde beeld over deze invloedrijke en controversiële architect en stedenbouwer. Want hoewel de architectuur van Le Corbusier doorgaans gezien wordt als hét voorbeeld van rationalisme en functionalisme, valt uit zijn beeldende praktijk op te maken dat hij volop de ruimte gaf aan het irrationele.

Le Corbusier, Étude Taureau/Stierschets, 1954, ongesigneerd, middenrechts gedateerd 31 augustus 54.

Le Corbusier bracht 45 jaar lang de helft van iedere dag door in wat hij zijn ‘Werkplaats voor geduldig onderzoek’ noemde, om te schrijven, tekenen, schilderen en beeldhouwen. Dit was een intiem, persoonlijk gebied, en tegelijkertijd een sleutel tot zijn onderzoekingen als architect. In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen Le Corbusier’s beeldend werk en zijn architectuur, en hoe zijn visuele denkproces zich doorzette in zijn praktijk als architect.

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst heeft de Deense kunstenaar Jakob Kolding opdracht gegeven nieuw werk te maken dat reageert op de tentoonstelling en medieert tussen Le Corbusier, CoBrA en het publiek. Kolding, die zich in zijn praktijk beweegt tussen de ‘regels’ van Le Corbusier en het ‘spel’ bij Constant en Jorn, ontwikkelde hiervoor een scenografie van objecten die verschillende perspectieven bieden om mee naar het werk van Le Corbusier te kijken.

Een direct verband tussen Le Corbusier en CoBrA wordt verschaft door één van de kernleden en intellectuele motoren achter CoBrA: de Deense kunstenaar en denker Asger Jorn (1914-1973). Als jonge kunstenaar werkte Jorn samen met de beroemde architect en werd zich zodoende in sterke mate bewust van het vermogen van kunst en architectuur om emotie teweeg te brengen. Vanaf dat moment is de Deense kunstenaar gefascineerd door architectuur als meest publieke vorm van kunst en bleef hij Le Corbusier’s activiteiten volgen. Overigens zou Le Corbusier later in zijn carrière, met zijn radicale ideeën over puurheid en ideale verhoudingen, zich ook engageren met totalitaire ideologieën als het fascisme.

De tentoonstelling ‘Le Corbusier’s vierde dimensie’ toont aan hoe belangrijk het kan zijn om ruimte te geven aan creativiteit door het irrationele toe te laten. Juist het omarmen van dat wat niet bij voorbaat bekend is, bleek voor Le Corbusier een sleutel te zijn tot zijn architectuur, die vaak als rationeel wordt omschreven. Binnen de CoBrA-beweging werd van meet af aan bepleit het irrationele karakter van de mens blijvend te erkennen en het irrationele dus ook een belangrijke rol te laten spelen in de kunstpraktijk. Het Cobra Museum zal rondom deze tentoonstelling activiteiten organiseren waarin deze opvattingen centraal staan.

De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met Fondation Le Corbusier.

Schrijf u in voor de Cobra Museum nieuwsbrief